skip_navigation

Algemeen

Optibelt Walk B.V. raadt het gebruik van zijn producten uitsluitend overeenkomstig de aanwijzingen in de Optibelt Walk B.V. documentatie aan. Optibelt Walk B.V wijst elke aansprakelijkheid af wanneer zijn producten in toepassingen gebruikt worden waarvoor ze niet ontwikkeld of gefabriceerd werden. Verder verwijst Optibelt Walk B.V. naar zijn algemene voorwaarden.

Website

Voor alle links geldt:
Wij willen uitdrukkelijk benadrukken dat wij geen invloed hebben op de tekst van de link, de creatie en de inhoud van de met links verbonden pagina’s. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de formuleringen van de links en van alle inhoud van alle door links verbonden pagina’s op onze website en maken ons hun inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle op onze website aangebrachte links en voor de hele inhoud van de pagina waarnaar de bij ons aangemelde wanners of links voeren.

De complete website is auteursrechtelijk beschermd. Teksten, grafieken of beelden mogen zonder schriftelijke toestemming in geel geval verder gebruikt worden. Voor de juistheid van deze gegevens wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, en wij wijze erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden van schade van eender welke aard die te wijten is aan het gebruik van ons internetaanbod.